Zarządzanie umowami

Zarządzanie umowami

Contract managment to dziedzina, która wspiera zarządzanie komercyjne poprzez wdrażanie i nadzorowanie prawnie wiążących zobowiązań dotyczących wydajności, zarówno wychodzących (na rynek), jak i przychodzących (z rynku). Przekształca politykę i praktyki handlowe oraz możliwości techniczne w szczegółowe warunki oferowane lub wymagane od dostawców, klientów lub partnerów biznesowych. Dzięki aktywnemu monitorowaniu potrzeb wydajnościowych i rezultatów, zarządzanie umowami informuje o zarządzaniu komercyjnym w odniesieniu do rzeczywistych i wymaganych zdolności zobowiązań, wraz z ich wpływem finansowym i ryzykiem.

Jaka jest korzyść ze szkolenia?

Lepsze zarządzanie umowami to:
Przejrzystość kontraktowa
Wydajność i produktywność
Nie tylko dział prawny, ale podejście w organizacji skupiające wiele linii biznesowych, dążące wspólnie do zawarcia umowy
Większa konkurencyjność na rynku (szybsze zawierania umów i wdrożenia)
Sprawniejsze działanie i integracja różnych funkcji/silosów w organizacji
Podejmowanie lepszych decyzji biznesowych w oparciu o realne dane i wiedzę
Negocjowanie bardziej zyskownych kontraktów poprzez planowanie
Lepsze warunki i bardziej przejrzyste umowy, również w formie graficznej
Szybsze rozpoznawanie przychodów
Zmniejszenie ryzyka utraty przychodów
Lepsze wykorzystanie możliwości renegocjacji
Unikanie kar umownych
Zapewnienie zgodności z umową i bardziej efektywne budowanie relacji
Szybsze zawieranie umów, co jest niezwykle ważne od strony sprzedaży i zakupów
Prewencja w utracie ukrytej wartości dodanej.
Dobrze zorganizowane umowy to również kwestia zgodności z wieloma regulacjami dotyczącymi zwalczania korupcji, przeciwdziałaniu nadużyciom, naruszeń etycznych, ochrony danych osobowych, przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i innych

Szkolenie - zakres podstawowy

Wprowadzenie: Wprowadzenie do zarządzania umowami (Contract and Commercial Management)
Podstawy umowy i zarządzanie komercyjne: • Cykl życia kontraktu • Kluczowe zasady
Inicjowanie umowy: • Pierwszy etap cyklu życia • Zrozumienie wymagań
Ofertowanie i odpowiedzi na zapytania: • Dokumenty RFx i perspektywa nabywcy • Zarządzanie ofertami i zapytaniami ofertowymi - perspektywa sprzedawcy
Opracowanie etap 1: • Wybór rodzaju umowy • Wstępne umowy i sprzedaż towarów
Opracowanie etap 2: • Sprzedaż dóbr i usług, Licencje, Najem/Leasing/Dzierżawa • Inne typy relacji biznesowych i umowy kompleksowej usługi
Negocjacje: • Różne typy strategii negocjacyjnej i stylu negocjacyjnego • Planowanie negocjacji i unikanie wspólnych pułapek
Zarządzanie umową: • Przejście do nowej umowy • Zarządzanie zmianami i sporami • Zarządzanie wydajnością • Dostawa, fakturowanie, benchmarking i regularne działania utrzymaniowe.

Szkolenie - zakres dedykowany

Szkolenie spersonalizowane, zawierające przykłady odnoszące się do specyfiki Państwa organizacji, dostosowane logo i kolorystyka oraz wiele innych szczegółów
Cena zależy od ilości uczestników i lokalizacji szkolenia.